2017-06-13 Nauji saugomi gamtos paveldo objektai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 metų balandžio 17 dienos įsakymu Nr. D1 – 288 paskelbti 34 nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Penki iš minėtų objektų yra Švenčionėlių miškų urėdijos teritorijoje, tai: aukščiausia Lietuvos pušis, Baltelės pušis, Januliškio maumedžiai, Lūšnios pušis ir Pabaltės pušis.

 Aukščiausia Lietuvos pušis auga Labanoro girioje, Antaliedės girininkijoje, Kiauneliškio rezervate. Jos aukštis 44 metrai, apimtis 2,08 m, amžius per 200 metų. Tūris - 10 ktm. (išmatuotas fotografuojant medį iš didelio atstumo, iš pusės medžio aukščio, kompiuterio ekrane dalijant kamieną į 6 m rąstus). Maždaug 30 metrų aukštyje medis šakojasi į dvi viršūnes.
Ilgą laiką nepavyko tiksliai išmatuoti šio medžio aukščio, nes ji šiek tiek pasvirusi ir auga banguotoje vietovėje. 2006 metų kovo 22 dieną atvykęs miško genetinių išteklių skyriaus specialistas iš Kauno įkopė į medį ir išmatavo aukštį.

Antaliedės girininkija gali pasigirti ir dar viena įspūdinga Pabaltės pušimi. Ji auga Balto ežero pakrantėje, 48 kvartalo 12 sklype, kur į paviršių išeina šarminių dirvožemių sluoksniai. Tai Pažemio kraštovaizdžio draustinio teritorija. Medis surastas 1996 m. rėžiant biržę.